NTUT 0x1 Blockchain Bootcamp 2018 Winter

12/1-12/2 (2Days-18Hr)

課程討論 Gitter

課程共筆

重要連結

Medium部落格:(歡迎追蹤!) Tina: https://medium.com/@tina26919742 Jeff: https://medium.com/@jj1385jeff850527 寶博: https://medium.com/@daaab

Github程式部落格:(歡迎追蹤!) Tina: https://github.com/tina1998612 Jeff: https://github.com/yhuag 寶博: https://github.com/dAAAb

Facebook:(歡迎追蹤!) Tina: https://www.facebook.com/lee.ting.ting.tina Jeff: https://www.facebook.com/hu.yao.chieh 寶博: https://www.facebook.com/dAAAb

課程補充

修業證書上鏈

詳請見「區塊鏈證書

使用方法

請在下方證書清單中找到自己的英文名字,長按名字拷貝連結(手機)或點擊滑鼠右鍵複製連結網址(電腦),下載 BlockCerts App (iOS . Android,先備份助記詞,點選右上角齒輪圖標「⚙️」,選擇「Add Credential」貼上至 URL 處,按右上方「X」關閉回到初始頁面就會看到證書囉!點擊證書,觀看內容,點下方「Verify」按鈕可以在鏈上驗證證書。

或按右鍵另存 JSON 證書檔案至電腦,可到 BlockCerts.org(推薦) 或 LearningMachine 認證頁 上傳進行驗證。

-

0x1 講師證書

LEE TING TING

HU YAO CHUEH

證書連結

TA 助教證書

YUN FU

-

駭客松冠軍證書

CHIA-HSING CHEN

HAN-CHEN HSU

HUNG-YI LEE

JEN-SHIANG WENG

KAI-WEN XU

MENG-HAN LEE

PEI-YAO CHOU

TZU-HSIN WANG

YING-RU LIN

YU-SEN SHIH

-

直播班 + 現場班:(證書內會標明,Livecast 為直播班)

CHAO-TING CHEN

CHE-FU LIN

CHE-YA LI

CHEN-JIAN HSUN

CHEN-REN HAO

CHEN-YO LIAO

CHI-YUAN HUANG

CHIA-HSING CHEN

CHIA-MIN LIU

CHIA-YIN LIU

CHIN-HSIEN HSIEH

CHOU SUHAO

CIAO-YI GUO

FUNG CHUNG YAN

HAN-CHEN HSU

HAN-XIN LIU

HSIEN-SHENG LEE

HSIN-YING PENG

HUI-FENG HSIAO

HUI-YANG YONG

HUNG-YI LEE

JEN-SHIANG WENG

JHENG-LUN WU

JING-WEI CHEN

JUN-CHENG-JIAN

KAI-WEN XU

MAO-HSUN SUN

MENG-HAN LEE

MIN-SIANG JHAN

MIN-YEN HSIEH

PEI-CHUN YUAN

PEI-YAO CHOU

PEI-YING WU

QING-JIN WANG

SHU-CHUAN CHANG

SUNG-YI WEI

TING-WEI CHENG

TING-WEI CIOU

TZU-HSIN WANG

WAN-PING CHEN

WAYNE CHIU

WEN-CHUN CHUNG

WEN-SHIN LIN

XIN-HONG CHEN

YI ANN CHEN

YI CHEN

YI-CHENG CHEN

YI-CHUN WEI

YIN LIEN

YING-RU LIN

YONG-YU LI

YU-CHENG HUANG

YU-HENG SHIH

YU-SEN SHIH

YUE-TING CAI

YUN-AN CHEN

YUN-SHAN TSAI

-

>> 使用方法 <<

幕後花序

Last updated